MKB-Nederland is verheugd dat minister Kamp met een maatwerkaanpak Winkelambacht komt. De minister schrijft dit als antwoord op een verzoek van een aantal branches uit oktober. Dankzij de Maatwerkaanpak Winkelambacht komen vanuit Economische Zaken de benodigde middelen en capaciteit beschikbaar om het terugdringen van de lasten- en regeldruk in het winkelambacht een goede impuls te geven.

Onder aanvoering van kappersbranche ANKO strijdt een coalitie van brancheorganisaties (naast de kappers zijn dat bloemisten – VBW, slagers – KNS, schoenherstellers – NSV en bakkers – NBOV) sinds de zomer van 2014 actief voor minder regeldruk in de sector winkelambacht. MKB-Nederland en Detailhandel Nederland steunen dit bondgenootschap.

Kosten
Uit eigen onderzoek van de ANKO kwamen negen knelpunten naar voren; lokale lasten en belemmerende wet- en regelgeving. Zo zijn knelpunten gesignaleerd rond het lokaal vestigingsbeleid en de kosten voor bedrijfshulpverlening. Tevens werd duidelijk dat tussen de 5 en 8 procent van de kosten van een kappersbedrijf opgaan aan regeldruk. Deze kosten hebben een grote impact op de winstgevendheid van kapsalons en winkel-ambachtelijke bedrijven.

Regeerakkoord
Het verminderen van regeldruk en het wegnemen van belemmeringen is een van de ambities uit het regeerakkoord. De maatwerkaanpak Winkelambacht moet leiden tot oplossingen komen voor de belangrijkste knelpunten in het winkelambacht.

Groeiagenda
MKB-Nederland presenteerde onlangs ‘Kansrijk! – de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb’. Terugdringen van (lokale) regeldruk is ook daarin een van de speerpunten. “De meeste mkb-bedrijven vinden hun medewerkers in de stad of het dorp waar ze zijn gevestigd en kleuren zo mede de lokale economie. Lokale overheden kennen echter nog een hele lijst van regels die zó kunnen worden geschrapt. De landelijke overheid zou er ook goed aan doen om het mkb ‘als maat der dingen te nemen’ bij wetgeving”, aldus voorzitter Michaël van Straalen tijdens de overhandiging op 9 maart aan premier Rutte.

Bericht geplaatst door De Schoenmakers Fabriek.

Pin It on Pinterest