De Nederlandse retail verandert in razend tempo. Dat is geen loze kreet, maar de harde realiteit. Tien trends zijn al in volle gang. Met een impact die z’n weerga niet kent. In 2020 is alles anders en wie nu niet verandert, bestaat straks misschien niet meer. Maar hebben we dat wel voldoende door? Re’structure is bittere noodzaak: verander nu het nog kan!

Werk aan de winkel

"90% van de klanten in de woningbranche heeft een uniforme smaak"

IKEA

“Een expressie geven aan je persoonlijkheid is een trend die nu al zichtbaar is en zich verder zal blijven doorontwikkelen”

Anna Luise Sulimma

“De toename van het belang van persoonlijke service is een ontwikkeling die je wereldwijd ziet toenemen”

Beatrice Lafon Macdonald

“Cross channel gaat het in de toekomst winnen van online winkels”

Trend 1

Individualisme 

De consument is een individu met specifieke wensen en behoeften. En zo wil hij ook behandeld worden door retailers. We zien een beweging “many markets of one”: de één op veel benadering. De handel richt zich meer op het individu of groepen van individuen. Terwijl retailers nog altijd komen met “veel van hetzelfde”, is de consument duidelijk steeds minder gevoelig voor massacommunicatie. Consumenten willen maatwerk. Ze willen zelf invloed hebben op wat de retail hen te bieden heeft. En het gevoel hebben dat producten speciaal voor hen gemaakt zijn. Ze willen dan ook meer persoonlijk benaderd worden met producten, diensten en service afgestemd op hun specifieke behoeften.

Niks massacommunicatie! De consument wil maatwerk.

Trend 2

Cross channel commerce 

Het internet als verkoopkanaal biedt de retail heel veel nieuwe mogelijkheden. Het zorgt onder andere voor veel meer contactmomenten. Internet kan de traditionele (offline) verkoop een belangrijke impuls geven. Zeker wanneer retailers in staat zijn om de online en offline verkoopkanalen goed op elkaar af te stemmen. Dat betekent dus het creëren van synergie tussen de kanalen. Belangrijke spelregel is dat consumenten steeds vaker producten op elk moment en via elk kanaal willen kunnen kopen.

Online. Off-line. Of Crosschanneling? De consument wil 24/7 kunnen kopen.

Trend 3

De digitale superconsument 

Het oriëntatie- en zoekproces van de consument is onder invloed van internet compleet veranderd. Het heeft van de consument een goed geïnformeerde expert gemaakt. Online en offline informatiebronnen worden door consumenten door elkaar heen gebruikt om de juiste informatie te zoeken. Het toenemend gebruik van sociale media, forums en reviews sites tonen dit aan. Consumenten geven hun mening, luisteren naar anderen, leren van elkaar en zoeken gelijkgestemden met dezelfde behoeften. Het is de moderne manier van mond-tot-mond reclame. De retailer moet vooral goed luisteren naar wat er wordt gezegd.

Social media maakt van de consument een eigenwijze expert. Dat biedt volop marketingmogelijkheden.

Trend 4

Einde van de piramide 

Ouderen blijven langer jong en jongeren worden eerder volwassen. Consumenten willen aangesproken worden op hun “gevoelsleeftijd” in plaats van hun “kalenderleeftijd”. De traditionele bevolkingspiramide, met een relatief kleine groep ouderen en een brede aanwas van jongeren aan de onderkant, is voltooid verleden tijd. De piramide maakt plaats voor een meer en meer gelijkmatig opgebouwde bevolking waarbij de groei komt van niet-westerse Nederlanders. In de nabije toekomst zullen er evenveel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens zijn. De ontwikkeling van het aantal huishoudens, maar vooral ook de veranderende samenstelling van de bevolking, zal ook zijn weerslag hebben op de detailhandel. In zowel het aanbod van producten als personeel.

De nieuwe ouderen zijn net jongeren. Maar toch ook weer niet.

Wehkamp

“Internetwinkels hebben zich ontwikkeld van een bestelkanaal tot een echte winkel die kan inspireren en waar consumenten ervaringen kunnen opdoen”

Frank de Moor - Macintosch Retail Group

“Internet is een prachtig medium als je kunt vinden wat je zoekt”

REDEVCO

“Er zijn fenomenen aan de gang: men praat met elkaar en informeert elkaar”

Beatrice Lafon Macdonald

“Mensen willen zekerheid en een review van een vreemde vormt een belangrijke bron van zekerheid voor een consument”

Trend 5

Glocalisering 

De combinatie van globaal en lokaal. Er zijn toenemende mogelijkheden voor retailers om producten wereldwijd in te kopen en te produceren. Retailers zijn ook steeds meer actief in verschillende landen. Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit worden steeds meer mondiale strategieën opgezet. Daarbij is men zich er bewust van dat er lokale verschillen en behoeften bestaan en dat consumenten wensen dat daarop ingespeeld wordt. Dit betekent een globale strategie met ruimte voor een lokale invulling.

De inkoop is internationaal maar de consument gaat juist meer voor lokaal.

Trend 6

Prioritijd 

Het gebrek aan tijd vergt van consumenten dat deze slim omgaan met hun schaarse tijd: er moeten prioriteiten gesteld worden. Werk en vrije tijd raken steeds meer vermengd. Werken kan tegenwoordig ook overal. Consumenten kunnen zowel snel als traag winkelen; de beschikbare tijd en de behoefte is bepalend. De ene keer kunnen consumenten snel beslissen, de andere keer zien ze winkelen als leuk tijdverdrijf en wordt hier de tijd voor genomen. Dit biedt ruimte voor funshopping en runshopping.

Hoe wil je winkelen? Wordt het funshopping of runshopping?

Trend 7

Transparantie 

De wereld is open geworden, maar zijn retailers dat ook? Consumenten kunnen (online) meer informatie over retailers vinden dan de retailer zelf vaak beseft. Deze informatie is niet altijd juist of objectief en bovendien vaak geplaatst door derden. Daarom is openheid van de retailer op zijn plaats. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen trend. Het is de gewoonste zaak van de wereld. Het moet een vanzelfsprekend onderdeel worden in alle processen. Het is geen middel om te laten zien hoe goed u bent, maar een mentaliteit waaruit blijkt hoe goed u het doet.

Met een transparant MVO-beleid kun je consumenten voor je winnen.

Trend 8

Het nieuwe midden 

De middenmarkt is aan het verdwijnen. De traditionele onderkant van de markt is onder invloed van price/value retailers het nieuwe midden geworden. Door price/value kunnen consumenten winkelen voor lage prijzen in een prettige omgeving. Retailers kunnen niet de hele markt bedienen en moeten kiezen om een price/value retailer of een high-end retailer te zijn. Daarbij speelt ook het recreatief winkelen een rol. Er is behoefte aan vermaak, beleving, (hi)storytelling en onthaasting. Het is alleen nog voor de grote spelers mogelijk om zowel de bovenkant als de onderkant van de markt te bedienen.

Wordt het price/value of high-end? Het is het één of het ander.

Gerry Weber

“Openingstijden van winkels gaan veranderen. Het gaat niet om meer uren, het gaat om andere uren”

Tieleman Keukens

“Winkelen is een belevenis. Onze bezoekers noemen dat een dagje Tieleman”

Werk aan de winkel

“Economische stagnatie en bewustwording heeft ervoor gezorgd dat het eco denken of groen denken in een stroomversnelling is geraakt en tevens een basisvoorwaarde is geworden”

John van Haaren - Corio

“We hebben een hele tijd boven onze stand kunnen leven, alles kon en lukte. Het wordt nu competitiever, slechte retailers zullen het niet halen en hierdoor zal vernieuwing een impuls krijgen”

Trend 9

Consuminderen 

De gouden tijden van het moeiteloos kopen zijn voorbij. Het is maar de vraag of deze periode ooit terug gaat komen. Wat nu speelt is het besef dat er een grens is aan de onbeperkte (financiële) mogelijkheden. Men gaat dus bewust besteden: elke euro kan slechts één keer uitgegeven worden. De drijvende krachten van deze trend zijn de wereldwijde economische stagnatie, de woningmarkt, werkeloosheid, inflatie en hoge kosten. Het vooruitzicht is een periode van beperkte groei met inflatie en onzekerheid. Dit alles leidt tot terughoudende consumenten. Daarnaast krijgen retailers te maken met hoge grondstofkosten en steeds oudere werknemers. De prijzen staan onder druk en ondanks dit alles verwachten consumenten toch hoge prestaties van de retailers.

De sky is the limit. Die tijd is voorbij. Maar de consument is blijvend veeleisend.

Trend 10

Nieuwe markten 

Deze trend heeft een grote invloed op retail in het algemeen. De trend wordt enerzijds gevoed door de stagnerende economieën in Europa en staat anderzijds onder invloed van opkomende markten zoals India en China. Retailers in de VS en in Europa beseffen ook dat de koopkracht in de huidige markten voorlopig niet meer op het niveau terugkomt van de eerste jaren van deze eeuw. De groeikansen voor merken en retailers zijn eerder in opkomende economieën te vinden. Veel internationale retailers hebben hun pijlen de komende jaren op deze landen gericht. Speciaal voor die markten worden concepten ontwikkeld. De grote investeringen gebeuren dus elders. Winkelconcepten in Europa zullen dus langer moeten meegaan, waardoor verschraling van de winkelstraten optreedt.

Groei van ontwikkelingslanden betekent spectaculaire groei van potentiële consumenten. En dus spectaculaire groei van winst.

Bericht geplaatst door De Schoenmakers Fabriek.

Bron: Retail2020 (een onderzoek uitgevoerd door marktonderzoeks en adviesbureau Q&A Research & Consultancy in opdracht van het HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel))

stomerij
autosleutel bijmaken
schoenmaker
kledingreparatie
sleutel bijmaken
sleutelspecialist
kleermaker
sleutelmaker
sleutelservice
schoenmakers
schoenlapper

Pin It on Pinterest