Het schrappen van het btw-tarief van 6 procent leidt tot een verlies van 55.000 banen in de gastvrijheidssector. Dit blijkt uit onderzoek van NYFER, in opdracht van Gastvrij Nederland, dat gelieerd is aan MKB-Nederland. Het gelijktrekken van het hoge (21 procent) en lage (6 procent) btw-tarief is een van de mogelijkheden die het kabinet onderzoekt in het kader van een herziening van het belastingstelsel.

Lastenverschuiving
‘Het is de bedoeling van het kabinet dat de belastingherziening 100.000 nieuwe banen oplevert. Het NYFER-onderzoek laat echter zien dat ruim de helft daarvan al teniet wordt gedaan in onze sector,’ stelt Gastvrij Nederland in een persbericht. Volgens hen is ‘er geen sprake van lastenverlichting, maar van lastenverschuiving.’

Belangrijke banenmotor
De gastvrijheidssector is een belangrijke banenmotor voor doelgroepen als jongeren, ouderen en laagopgeleiden, stellen MKB-Nederland en Gastvrij Nederland. ‘Het kabinet moet zich realiseren dat verlies van banen in deze sector werkgelegenheidsproblemen zal veroorzaken voor juist deze kwetsbare groepen werknemers.’ Want met ruim 590.000 banen is deze sector goed voor 6 procent van het totaal aantal banen in Nederland.

Gastvrijheidssector
Gastvrij Nederland pleit dan ook vurig voor behoud van het lage btw-tarief om zo economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. De organisatie vreest namelijk dat de gastvrijheidssector anders genoodzaakt is om de prijzen te verhogen. En dat gaat ten koste van de omzet, maar ook uiteindelijk de vraag van consumenten.
De gastvrijheidssector bestaat uit alle organisaties en ondernemingen die zich bezighouden met toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, attracties, de cultuursector (waaronder musea, podia, festivals en andere culturele voorzieningen), sportvoorzieningen, evenementen en waterrecreatie.

stomerij
autosleutel bijmaken
schoenmaker
kledingreparatie
sleutel bijmaken
sleutelspecialist
kleermaker
sleutelmaker
sleutelservice
schoenmakers
schoenlapper

Pin It on Pinterest